ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ 2012

Κυκλοφόρησε, μέ ἀφιέρωμα στό ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, τό νέο ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Γ.Ε.Χ.Α., γιά τό ἔτος 2013.
Ἐκτός ἀπό τό ἡμερολόγιο - ἐορτολόγιο τοῦ νέου ἔτους, περιέχει τίς νηστεῖες, εκτενές ἀφιέρωμα στό ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου,  καθώς και τόν Ἀκάθιστο Ὑμνο στήν Παναγία μας. 
Θά τό βρεῖτε στά Τμήματα τῆς Γ.Ε.Χ.Α. καί στά Βιβλιοπωλεία "Ο ΣΩΤΗΡ" σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο.

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
(Τό πίσω μέρος τοῦ ἡμερολογίου)

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου,
εἰς Σέ ἀνατίθημι!
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,
φύλαξόν
(τήν Ἑλλάδα μάς, τήν Ἐκκλησία καί )
μέ ὑπό τήν Σκέπην Σου!