ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Εκοιμήθη εν Κυρίω
το μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων «ο Σωτήρ»
Νικόλαος Μαχαίρας
ο οποίος επί σειρά ετών διακόνησε στην διάδοση του χριστιανικού βιβλίου ως υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου της Αδελφότητος εις την Θεσσαλονίκη


Η Εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 
στο Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ζωγράφου ώρα 13.30

Αιωνία η μνήμη του.