ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής 19 Μαρτίου 2017 – της Σταυροπροσκυνήσεως

 
 
Τ πολίτευμα το σταυρο
Τὸ πολίτευμα τοῦ σταυροῦ
Εαγγέλιον Κυριακς 19 Μαρτίου 2017, Γ΄ Νηστειν, Σταυροπροσκυνήσεως (Μάρκ. η΄ 34 – θ΄ 1)
Επεν Κύριος στις θέλει πίσω μου κολουθεν, παρνησά­σθω αυτν κα ράτω τν σταυρν α­το, κα κολουθείτω μοι. ς γρ ν θέλ τν ψυχν α­το σσαι, ­πολέσει ατήν ς δ᾿ ν ­πολέσ τν αυτο ψυχν ­νεκεν μο κα το εαγγελίου, οτος σώσει ατήν. τί γρ φελήσει ν­­­θρωπον ἐὰν κερδήσ τν κόσμον λον, κα ­ζημιωθ τν ψυχν α­το; τί δώσει νθρωπος ­ντάλλαγμα τς ψυχς α­το; ς γρ ἐὰν παισχυνθ με κα τος μος λόγους ν τ γενε ταύτ τ μοιχαλίδι κα μαρτωλ, κα υἱὸς το ν­­­θρώπου παι­σχυν­­θήσεται α­­­τν ταν λ­θ ν τ δόξ το πατρς α­το μετ τν γγέλων τν γίων. Κα ­­­λεγεν α­τος μν λέγω ­­­μν τι εσί ­τινες τν δε ­­­­στη­­κότων, ο­τινες ο μ γεύ­­σωνται θανάτου ως ν δωσι τν βασιλείαν το Θεο λη­λυθυαν ν δυνάμει.
.
«στις θέλει πίσω μου κολουθεν, παρνησάσθω αυτν κα ράτω τν σταυρν ατο»
Κυριακ τς Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα, προσκυνομε τν Τίμιο Σταυρό, πάνω στν ­ποο καρφώθηκε Κύριος γι τ σωτηρία μας. Σταυρς μως δν μς πενθυμίζει μόνο πόσο μς γάπησε Θεός·