ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μέ σύντομη ἐρμηνεία

Θά τή βρεῖτε καί στήν ΓΕΧΑ Ἡλιουπόλεως (Σοφ Βενιζέλου 130)

«Πλήττεται ἡ ψυχὴ τῆς Ἑλλάδας»

Οἱ τρόποι ἀντιδράσεως δὲν εἶναι πολλοί. Δύο εἶναι:
Ἢ γονατίζεις καὶ προσεύχεσαι ἢ παίρνεις τὰ ὅπλα καὶ ἀρχίζεις καὶ πυροβολᾶς. Διαλέγετε καὶ παίρνετε…
Εγώ διαλέγω την προσευχή !!!

Οἱ πολιτικοί μας, ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει μὲ τὴν ἄφρονα τακτική τους τὴ χώρα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, ἐξακολουθοῦν νὰ ψηφίζουν νόμους ἀντιχριστιανικοὺς καὶ νὰ ἐπιχειροῦν νὰ ἀποκόψουν παντελῶς τὴ νέα γενιὰ ἀπὸ τὶς ρίζες τῆς παραδόσεώς μας. Μικροὶ καὶ ἄδειοι, ἀναμετρῶνται μὲ μιὰ παράδοση τρεισήμισι χιλιάδων χρόνων καταγεγραμμένης ἱστορίας, ποὺ κύριο χαρακτηριστικό της εἶχε τὴν πίστη καὶ τὴν προσευχή, καὶ τελευταῖα ζητοῦν, ἀσήμαντοι αὐτοί, νὰ καταργηθεῖ ἡ προσευχὴ στὰ σχολεῖα.
Τὴν ἴδια ὥρα εὐχάριστη ἔκπληξη μᾶς ἐπιφύλασσε ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ μεγάλου μας συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη σὲ σειρὰ συναυλιῶν καὶ ἀντίστοιχων συνεντεύξεων. Ὁ κορυφαῖος δημιουργὸς μιλάει μὲ λόγια ξάστερα καὶ εἰλικρινή:
(Δημοσιογράφος:) –Εἶστε ἀγανακτισμένος; Διότι βλέπω ὅτι πλήττεται ὁ πολιτισμός, ἄρα καὶ ὁ δικός σας ὁ κλάδος, ὁ δικός σας ὁ τομέας…
(Σ. Σπανουδάκης:)  –Οὔτε μὲ ἐνδιαφέρει ὁ κλάδος μου καὶ ὁ τομέας μου. Μὲ ἐνδιαφέρει ὅτι πλήττεται ἡ ψυχὴ τῆς Ἑλλάδας. Κι ἂν κάτι ἔχω νὰ πῶ, εἶναι νὰ μὴ φοβόμαστε. Γιατὶ καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀντέξει καὶ ἐμεῖς προσωπικὰ θὰ ἀντέξουμε ὁ καθένας μας… καὶ τὸ βασικότερο ἀπ᾿ ὅλα, ὄχι σχῆμα λόγου, ζεῖ Θεός· κι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀπὸ πάνω μας, τὴν Ὀρθοδοξία δὲν τὴν ἀφήνει, διότι εἶναι ὀρθὴ δόξα...
Οἱ τρόποι ἀντιδράσεως δὲν εἶναι πολλοί. Δύο εἶναι: Ἢ γονατίζεις καὶ προσεύχεσαι ἢ παίρνεις τὰ ὅπλα καὶ ἀρχίζεις καὶ πυροβολᾶς. Διαλέγετε καὶ παίρνετε…
–Ἐσεῖς τί ἐπιλέγετε ἀπὸ τὰ δύο αὐτά;
–Τὴν προσευχή!
...Ἔχουν προσπαθήσει πάρα πολλὰ χρόνια νὰ μοῦ ἀπαγορεύσουν νὰ μιλάω γιὰ τὴ Σμύρνη, γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο, γιὰ τὸ Μαρμαρωμένο Βασιλιά… Δηλαδὴ ἐνῶ κάποιος θὰ πίστευε ὅτι οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος βρίσκονται στὸ ἐξωτερικό, στὴν πραγματικότητα οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος εἶναι Ἕλληνες. Ἕλληνες καταστρέφουν τὴν Ἑλλάδα μας, ὄχι ξένοι…
–Τελευταία σας δουλειά… «Θέλω νά ᾿μαι πάντα μαζί σου»;
–«Θέλω νά ᾿μαι πάντα μαζί σου»… Βεβαίως ἐγώ… – καὶ ὅσοι μὲ γνωρίζουν καὶ ξέρουν τί ἐννοῶ μὲ τοὺς στίχους μου… – Αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖο θέλω νά ᾿μαι πάντα μαζί, εἶναι ὁ Χριστός.
–«Ὑπάρχει κρίση ψυχῶν», ἐπισημάνατε πρόσφατα. Πῶς θεραπεύεται ἡ κρίση τῶν ψυχῶν κατὰ τὴ γνώμη σας, ὥστε νὰ ἀντιστραφεῖ τὸ κακὸ κλίμα;
–Ἕνας εἶναι ὁ τρόπος, ὅπως μιὰ εἶναι ἡ νύχτα, μιὰ ἡ ἡμέρα, μία ἡ γέννηση καὶ ἕνας ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός. Ὄχι ὡς φιλοσοφία ἢ θρησκεία, ἀλλὰ ὡς ἀπόλυτη, διαρκὴς καὶ σταθερὴ παρουσία δίπλα ἢ μέσα μας, τότε, τώρα καὶ γιὰ πάντα. Ἡ ἀγκαλιά, ποὺ ὅλα τὰ συγχωρεῖ καὶ πάντα περιμένει, δὲν κλείνει ποτέ.
Εὖγε στὸ μεγάλο συνθέτη! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄλλη, ἡ ἀληθινὴ Ἑλλάδα! Τὸ αὔριο, ἡ ἐλπίδα μας!

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

ΑΡΧΙΣΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 20-10-2011, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΙ΄ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 - 12 ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ! Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 50%! ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΕΡΨΙΛΑΡΥΓΓΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΣΥΜΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ!
ΝΕ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Πνευματικές εὐκαιρίες στή Γ.Ε.Χ.Α. Ἡλιουπόλεως


ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ! ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!

 

Με απλά λόγια: είναι φανερό: έχουμε οργανωμένη, ελεγχόμενη και συστηματική γενοκτονία! Η νέα γενιά πεθαίνει κάτω από τα μέτρα του μνημονίου και μαζί της πεθαίνει και η Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να βρεί δουλειά. Συνεχώς ανακοινώνονται θέσεις εργασίας και αναπτυξιακά προγράμματα… Αποτέλεσμα μηδέν! Πάνε τα βιογραφικά «σύννεφο» στις εταιρείες. Πάνε… κι έρχονται πίσω τα «όχι»… Βγάζουν τα μάτια τους οι νέοι μας στο διαδίκτυο και στις Αγγελίες…  Όλες οι δουλειές προσφέρονται με μειωμένα ωράρια και προθεσμία λήξεως. Σπάνια να βρεί κάποιος αξιοπρεπή και αποτελεσματική δουλειά. Μήνες απλήρωτοι παραμένουν τελικά, όσοι βρίσκουν! Δεν μπορεί δε με τη δουλειά που βρίσκει ο νέος να κάνει τίποτε στη ζωή του. «Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον».

ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΑΚΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕ ΠΑΡΑΦΩΝΑ

Ὑπάρχουν καναρινάκια παράφωνα; Καί βέβαια! Ὅμως, τό παράφωνο καναρινάκι μας ἐκπροσώπησε τό Σχολεῖο τῶν πουλιῶν στή γιορτή τοῦ Βασιλιᾶ! Πῶς; Γιατί;;;...

Γιά παιδιά ἀπό τριῶν ἐτῶν καί πάνω
  • Εκδότης: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ "Η ΛΥΧΝΙΑ"
  • Συγγραφέας: ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Τιμή: €3.00


Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλεῖο "Ο ΣΩΤΗΡ" Σόλωνος 100 ἀλλά καί στή ΓΕΧΑ Ἡλιουπόλεως