ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

10 Ἰουνίου
Ἑορταζόμενοι ἅγιοι
Ο γιοι λέξανδρος κα ντωνίνα
γιος Νεανίσκος κα σοφότατος Μάρτυρας
γιος Τιµόθεος πίσκοπος Προσας
σιος Κανίδης
Ο σιοι Θεοφάνης κα Πανσέµνη
γιος πολλώς ( πόλλων) πίσκοπος
γιος λέξιος πίσκοπος Βιθυνίας
σιος Σιλουανός, τς Λαύρας Κιέβου (Ῥῶσος, + 13ος-14ος α.)
Περισσότερα στοιχεῖα
Ο γιοι λέξανδρος κα ντωνίνα
Χριστιαν παρθένος ντωνίνα, ποτελοσε φωτειν στέρι τς κωµοπόλεως Καρδάµου. γκράτεια, γνότητα, πίστη κα λπίδα στ Θεό, ταν τ κύρια χαρακτηριστικ τς ζως της. Βασικ σχολία εχε τν περίθαλψη ρφανν κα τν νακούφιση δυστυχισµένων συνανθρώπων της. διαγωγή της ατ καταγγέλθηκε στν παρχο Φστο, πο τν συνέλαβε κα τν πέβαλε σ νάκριση. ντωνίνα χωρς δισταγµ µολόγησε πς ταν χριστιανή. παρχος, βλέποντας τι δν µπορε ν τν µεταπείσει κα τι ντωνίνα δινε µεγάλη βαρύτητα στν παρθενική της τιµή, τν ριξε σ να καταγώγιο διεφθαρµένων γυναικν. λλ προσευχ τς παρθένου κόρης προκάλεσε τροµερ σεισµ στ σπίτι ατό, στε ο διες ατς γυνακες ν τν διώξουν. Φστος τν πανασυνέλαβε κα τν ριξε σ λλο µοιο καταγώγιο. Κάποιος, µως, χριστιανός, νοµαζόµενος λέξανδρος, πγε σ᾿ ατ τ διαφθορεο, µπκε στ δωµάτιο τς ντωνίνας κα τν φυγάδευσε µ τ δικά του οχα. ταν πληροφορήθηκε τ γεγονς Φστος, ξοργίστηκε τόσο πολύ, στε φο συνέλαβε κα τος δυό, κρωτηρίασε κα λειψε µ πίσσα τ σώµατά τους. Στ συνέχεια τος ριξε στ φωτιά, που µαρτυρικ παρέδωσαν τ πνεµα τους. τσι, λέξανδρος κα ντωνίνα γιναν «τύπος τν πιστν ν γνεί». Δηλαδή, παράδειγµα τν πιστν στν γνότητα κα καθαρότητα τς ζως.
γιος Νεανίσκος κα σοφότατος Μάρτυρας
ζησε στ χρόνια το γεµόνα λεξανδρείας Μαξίµου, το ποίου δούλη κατάγγειλε τν σοφότατο κα ραο θλητ το Χριστο Νεανίσκο. γεµόνας τν βασάνισε ποικιλλοτρόπως, γι ν ρνηθε τν Χριστό, λλ᾿ ταν εδε τι δν µποροσε ν τ καταφέρει, διέταξε ν θανατωθε. ταν τν δηγοσαν στν τόπο τς κτέλεσης, µαζ µ τ πλθος πο τν κολουθοσε, ταν κα δούλη πο τν πρόδωσε. Τότε Νεανίσκος τς κανε νόηµα ν τν πλησιάσει, κα ταν τν πλησίασε τς δωσε τ χρυσ δαχτυλίδι του κα τς επε: «Σ εχαριστ, γυνακα, διότι µ τν προδοσία σου γινες πρόξενος σ᾿ µένα τέτοιων γαθν». ταν φτασαν στν τόπο τς καταδίκης, προσευχήθηκε κα στ συνέχεια τν ποκεφάλισαν.
γιος Τιµόθεος πίσκοπος Προύσας
Μαρτύρησε στ χρόνια του ουλιανο το Παραβάτη (360-363). Ο Συναξαριστς φηγονται, τι σκότωσε δράκοντα µ θαυµατουργικ τρόπο, πο φώλευε µεταξ τς Προσας κα τν θερµν δάτων. ταν τ µαθε ουλιανός, στειλε πεσταλµένο του στν πίσκοπο ν᾿ ρνηθε τν Χριστό. λλ᾿ πειδ Τιµόθεος µεινε σταθερς στν πίστη του, ουλιανς τν ποκεφάλισε κα τσι λαβε τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου.
σιος Κανίδης
ζησε στ χρόνια το βασιλι Θεοδοσίου το Μεγάλου, τ τος 379. ταν γις εσεβν γονέων, Θεοδότου κα Θεοφάνους, πο κατοικοσαν στν Καππαδοκία. Μικρς κόµα, εχε κλίση στ µοναχικ ζω κα φυγε σ᾿ να βουνό, που κλείστηκε µέσα σ µία σπηλι κα κε µ νηστεία κα προσευχ κατάρτιζε τν αυτό του. π τν πολλ γρασία τς σπηλις ατς, πεσαν ο τρίχες τς κεφαλς του κα τν γενείων του. τσι σκητικ κα σια φο ζησε, πεβίωσε ερηνικά.
Ο σιοι Θεοφάνης κα Πανσέµνη
σιος Θεοφάνης καταγόταν π τν ντιόχεια, κα γεννήθηκε π γονες εδωλολάτρες. Σ λικία µόλις 15 χρονν, παντρεύτηκε κα µετ τρία χρόνια γγαµης ζως, σύζυγός του πέθανε. Ατς τότε ποσύρθηκε σ᾿ να µικρ κελλί, φο πρτα κατηχήθηκε κα βαπτίστηκε χριστιανός, κα κε ζοσε ζω σία. µαθε µως τι κάποια πόρνη, Πανσέµνη νοµαζόµενη, παρέσυρε πολλος στ θάνατο τς µαρτίας. βγαλε λοιπν τ φτωχικά του οχα, ντύθηκε λαµπρ φορεσι κα πγε στν πατέρα του. Το επε τι θέλει ν ξαναπαντρευτε κα γι᾿ ατ χρειαζόταν χρήµατα. πατέρας του χάρηκε κα το δωσε ρκετ χρυσ νοµίσµατα γι τος γάµους του. Θεοφάνης µόλις πρε τ χρυσό, πγε κα βρκε τν ραία Πανσέµνη. φο φαγαν κα πιαν µαζί, τν ώτησε ν θέλει ν γίνει γυνακα του, µ τν προϋπόθεση µως ν γίνει χριστιανή. Πανσέµνη διέκρινε τι, ατς δν ταν σν τος συνηθισµένους ραστς κα τ λόγια του εχαν µιλήσει στν καρδιά της. Μ χαρ λοιπν µοίρασε τ πάρχοντά της στος φτωχούς, βαπτίστηκε χριστιαν κα ζησε µ τν σιο Θεοφάνη σ᾿ να διπλαν κελλί. Μετ 15 µνες, πέθαναν ερηνικ κα ο δυ µαζί.
γιος πολλώς ( πόλλων) πίσκοπος
πεβίωσε ερηνικά.
γιος λέξιος πίσκοπος Βιθυνίας
πεβίωσε ερηνικά.
σιος Σιλουανός, τς Λαύρας Κιέβου (Ῥῶσος, + 13ος-14ος α.)

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

9 Ἰουνίου
Ἑορταζόμενοι ἅγιοι
γιος Κύριλλος ρχιεπίσκοπος λεξανδρείας
Ο γίες Θέκλα, Μαριαµνή, Μάρθα, Μαρία κα νναθ ο πέντε κανονικς
Παρθένες
γιος λέξανδρος πίσκοπος Προσας
σιος Θεοφάνης γκλειστος (Ῥῶσος)
γιος νανίας
σιος Κρος
Ο γίες Τρες παρθενοµάρτυρες π τν Χίο
Ο γιοι ρέστης, Διοµήδης κα οδίων οδών
σιος Κύριλλος Θαυµατουργς ν τ λαϊκ λίµν (Ῥῶσος)
Περισσότερα στοιχεῖα
γιος Κύριλλος ρχιεπίσκοπος λεξανδρείας
γιος Νικόδηµος γιορείτης στ Συναξαριστή του ναφέρει τι γιος Κύριλλος ζησε π βασιλείας Θεοδοσίου το Μικρο κα γεννήθηκε στν λεξάνδρεια τ 370 µ.Χ. νεψις το ρχιεπισκόπου λεξανδρείας Θεοφίλου Κύριλλος, λαβε µεγάλη θεολογικ µόρφωση, στε γινε κατόπιν διάδοχος το θείου του, στν ρχιεπισκοπικ θρόνο λεξανδρείας. ταν γινε Γ΄ Οκουµενικ Σύνοδος τ 431 µ.Χ. στν φεσο, Κύριλλος πρξε πρόεδρος ατς κα συνετέλεσε ν γκρεµιστον ο κακοδοξίες το δυσσεβος Νεστορίου, γι τ πρόσωπο τς περαγίας Δεσποίνης µν Θεοτόκου. Μ πολλ πνευµατικ κατορθώµατα στ νεργητικό του, Κύριλλος παρέδωσε ερηνικ τ πνεµα του στν Κύριο τν 27η ουνίου το 444 µ.Χ., φο πατριάρχευσε γι 32 περίπου χρόνια. κενο, µως, πο χαρακτήριζε διαίτερα τν ζωή του γίου Κυρίλλου, ταν ρετή του, πο µς θυµίζει τος λόγους το σοφο Παροιµιαστ, τι «δικαιοσύνη µώµους ρθοτοµε δούς». ρετή, δηλαδή, χαράσσει ψογο κα εθ τ δρόµο τν νθρώπων. Κα πειτα, « πεποιθς τν αυτο σιότητι δίκαιος», πο σηµαίνει, κενος πο στηρίζεται στν ρετ κα τν γνότητα τς καρδις, θ εναι δίκαιος κα ελογηµένος µπροστ στ Θεό. Ο γίες Θέκλα, Μαριαµνή, Μάρθα, Μαρία κα νναθ ο πέντε κανονικς Παρθένες Στ χρόνια το βασιλι τν Περσν Σαθωρίου (330), ζοσε κάποιος ερέας, Παλος νοµαζόµενος, κοντ σ΄ να χωρι πο νοµαζόταν ζα. ταν πλούσιος κα φιλοχρήµατος, κα εχε µαζί του κα πέντε κανονικές, δηλαδ παρθένες, µοναχές, πο ταν στολισµένες µ τν λαµπρότητα τν ρετν. Ατς λοιπόν, ερουργοσε κα συνέψαλλε µ΄ ατές, κα σα χρήµατα διναν σ΄ ατν ο κανονικές, ατς τ θησαύριζε γι τν αυτό του. ταν µως γινε γνωστό, τι πρεσβύτερος Παλος ταν πλουσιότατος, ο Πέρσες ζήτησαν, µ τν πειλ τι θ τν θανατώσουν, ν ρνηθε ατς κα ο µαζ µ΄ ατν παρθένες τν θρησκεία του, ν παραδώσει τος θησαυρούς του. Ατς τότε, προτίµησε τν πλοτο κα δέχτηκε τν θρησκεία τν Περσν. Τς δ παρθένες, πο ρνήθηκαν ν΄ κολουθήσουν τ προδοτικ παράδειγµά του κα ν΄ ρνηθον τ Χριστό, σφαξε διος µε τ χέρια του. λλ κα ατς δν πρόλαβε ν χαρε τν πλοτο του. Ο Πέρσες προκειµένου ν πάρουν κα τος θησαυρούς του, τ πόµενο βράδυ τν πνιξαν. ( µνήµη τους, π ρισµένους Συναξαριστές, περιττς παναλαµβάνεται κα τν 26η Σεπτεµβρίου).
γιος λέξανδρος πίσκοπος Προύσας
Μαρτύρησε δι ξίφους. Δν πάρχουν λλα βιογραφικά του στοιχεα, µόνον γιογραφία του.
σιος Θεοφάνης γκλειστος (Ῥῶσος)
Γεννήθηκε στ χωρι Τσερνάφσκα στς 10 ανουαρίου το 1815 στν παρχία ρλώφ, π πατέρα ερέα. Κατ κόσµον νοµαζόταν Γεώργιος Βασίλιεβιτς Γοβόρωφ. Μετ τ πρτα του γράµµατα µπκε στ Σεµινάριο το ρλφ (1831-37) κα ργότερα λοκλήρωσε τς σπουδές του στ Θεολογικ καδηµία το Κιέβου (1837-41). Τ 1841 χειροτονήθηκε διάκονος κα σ λίγους µνες ερέας. Διορίστηκε καθηγητς τς θικς, τς Φιλοσοφίας, τς Ψυχολογίας, τς Λογικς κα τν Λατινικν σ διάφορες σχολς κα καδηµίες. Τ 1847 λθε στ Βαλκάνια κα γι πτ χρόνια µελετ τν λληνορθόδοξο µοναχισµό. Τ 1857 γινε πρύτανης τς Θεολογικς καδηµίας τς Πετρουπόλεως κα συγχρόνως πιθεωρητς τν θρησκευτικν. Τ 1859 χειροτονήθηκε πίσκοπος τς παρχίας Ταµπφ κα ργότερα ναλαµβάνει τν δρα τς παρχίας Βλαδιµήρ. Τ 1866, µετ 25 χρόνια πολύπλευρης κα καρποφόρας κκλησιαστικς διακονίας, φήνει τν παρχία του κα κλείνεται σ΄ να φτωχικ κελλ στν ρηµο Βισένκ. κε θ ζήσει γκλειστος τ πόλοιπα 28 χρόνια τς ζως του. πρξε πολυγραφότατος κα τ συγγράµµατά του εναι κλασικ κα χωρίζονται σ θικά, ρµηνευτικ κα µεταφραστικά. Πέθανε τ 1894 κα ωσικ κκλησία τν γιοποίησε µετ να αἰῶνα.
γιος νανίας
Μαρτύρησε δι ξίφους.
σιος Κρος
πεβίωσε ερηνικά.
Ο γίες Τρες παρθενοµάρτυρες π τν Χίο
Μαρτύρησαν δι ξίφους.
Ο γιοι ρέστης, Διοµήδης κα οδίων οδν
γνωστοι στν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου. ναφέρονται στν Συναξαριστ το Delehaye χωρς βιογραφικ σηµείωµα. Σ δυ δ Κώδικες, τν 1575 φ. 112 τς Παρισινς Βιβλιοθήκης κα τν Δ 10 φ. 15 τς Λαύρας, πάρχει κοιν κολουθία τους π τν µνογράφο ωσήφ. Τ µνήµη τους ναγράφει κα π΄ ριθ. 53 Κώδικας τν Βλατέων.
σιος Κύριλλος Θαυµατουργς ν τ λαϊκ λίµν (Ῥῶσος)