ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

ΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Μη χάσουμε αυτή την ομιλία!
 

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί 

έφτασε η στιγμή, χάριτι Θεού, να αρχίσουμε και πάλι νέα Αγιοπνευματική-Ιεραποστολική περίοδο 2023-2024. Όλα τα τμήματα φιλικών κύκλων μας αρχίζουν από 16 Οκτωβρίου 2023. 

*Οι φιλικοί κύκλοι των ανδρών ο μεν πρώτος αρχίζει: Πέμπτη19 Οκτωβρίου 2023 στο κτίριο της ΓΕΧΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  στην οδό: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 130 στην Ηλιούπολη στις 7:30΄μ.μ., ο δε δεύτερος: Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 στην οικία της κυρίας Ε. Πέρβελη στην οδό: Γ. Παπανδρέου 6 στην Αργυρούπολη και ώρα 11:30΄π.μ.

____________________________________________________________________________