ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Ενός λεπτού σιγή

 
Καλπάκι                                                   Ὀχυρὸ Ροῦπελ
Μνημεῖο Ἑλληνοαϊταλικοῦ πολέμου     Μνημεῖο Ἑλληνογερμανικοῦ πολέμου
Μπρὸς στὸ Μνημεῖο τῶν Ἡρώων
Μπρὸς στὸ Μνημεῖο τῶν Ἡρώων,
ἀδέλφια, «ἑνὸς λεπτοῦ σιγή»!...
Ποῦ ἡ καρδιὰ νὰ φτερουγίσει
καὶ ποῦ ὁ νοῦς μου νὰ σταθεῖ!...
Νὰ σᾶς μετρήσω παλληκάρια;...
τἄστρα ποιὸς μέτρησε ποτές,
ὅσα στὸν οὐρανό σου Ἑλλάδα,
τὶς ξάστερες ἀστροφεγγιές!...
Σ' ἕνα λεπτὸ πῶς ν' ἀγκαλιάσω
ἀπ' τὸν πανάρχαιο τὸν καιρὸ
τ' ἄμετρο πλῆθος τῶν Ἡρώων
μέσ' στοῦ θριάμβου τὸ χορό!...
Ν' ἀναπολήσω Θερμοπύλες,
βυζαντινὰ κλέη παλιὰ
καὶ μπρὸς στοῦ Ρωμανοῦ τὴν πύλη
«Μαρμαρωμένο βασιλιά»!...
Πῶς ν' ἀγκαλιάσω Μεσολόγγια,
Κούγκια, Ἀλαμάνες καὶ Ἀρκάδια!...
Πῶς νὰ μετρήσω τετρακόσιων
χρόνων σφαγμένα παλληκάρια!...
Πῶς νὰ πετάξει ὁ νοῦς νὰ φτάσει
σὲ Κρήτη, Ρούμελη, Μωριά,
σὲ Θράκη, Μακεδονομάχους,
στ' ἀντρειωμένα μας νησιά!...
Ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ θὰ φτάσει
νὰ τρέξει ἀκόμα ἡ ψυχή μας
τὴν πικραμένη ν' ἀγκαλιάσει
μαρτυρικὴ «Ἀνατολή» μας!...
Στὴ Βόρειο Ἤπειρο νὰ κλάψει,
ν' ἀνάψει θυμιατὸ στὴν Πίνδο,
σ' ἕνα λεπτὸ πῶς νὰ πετάξει
ὣς τὴ μαρτυρική μας Κύπρο!...
Ἡρώων κόκκαλα, σπαρμένα
στὰ χώματά μας τὰ ἱερά,
Μαρτύρων αἵματα ἁγιασμένα,
ποιὰ μυροθήκη σᾶς κρατᾶ;
Πῶς νὰ μπορέσω νὰ σᾶς μάσω
ὅλα σ' ἑνὸς λεπτοῦ σιγή,
καὶ ποιὸ στεφάνι νὰ σᾶς πλέξει
εὐγνωμοσύνης μου ἡ ψυχή!...
Μπρὸς στὸ Μνημεῖο τῶν Ἡρώων,
ἀδέλφια, «ἑνὸς λεπτοῦ σιγή»!
Ἔχει τὸ αἷμα τους ποτίσει
τὴ γῆ μας τὴ μαρτυρική!
Κι ἡ Λευτεριά μας ριζωμένη
στὰ κόκκαλά τους τὰ ἱερά,
ὀρθὴ καὶ πάντα ἀντρειωμένη
ὅλο γεννάει νέα κλωνιά!
Κι εἴμαστε μεῖς τὰ νιὰ κλωνάρια!
Ἡρώων βλαστοί! Μαρτύρων θρέμμα!
Στὰ στήθια μας ζωντανεμένο
τὸ ἴδιο τῆς καρδιᾶς τους αἷμα!
«Ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ» μονάχα!...
λίγα δαφνόκλαρα-μιὰ εὐχή:
-Ἄμποτε δῶσε, Παναγιά μου,
ἄξιοί τους νὰ φανοῦμε γυιοί!...
Καὶ νὰ ξανάφτει ἡ θύμησή τους,
φλόγα τὴν Πίστη τους βαθιά μας!
Μὲ φλάμπουρο τὴν Ἀρετή τους
πιὰ, ἐμεῖς φρουροὶ τῆς Λευτεριᾶς μας!...
Μπρὸς στὸ Μνημεῖο τῶν Ἡρώων,
ἀδέλφια, «ἑνὸς λεπτοῦ σιγή»!...
Σκύβουν κι ἀκοῦνε τὸν παλμό της
εὐφρόσυνα οἱ οὐρανοί!...
Αἰκατερίνης Χιόνη  
 
  
 

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Τὸ ἀρχέγονο «ὄχι» τῆς ἑλληνικῆς Φυλῆς

 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΧΙ 1940Ὅταν μετὰ τὰ μεσάνυχτα τῆς 27ης πρὸς 28η Ὀκτωβρίου 1940 ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς Ἰωάννης Μετα­ξᾶς, μόνος μέσα στὸ σαλόνι τῆς κατοικίας του στὴν Κηφισιά, ἀντιμέτωπος μὲ τὸν Ἰταλὸ πρέσβη, δήλωνε ἄρνηση στὶς ἰταμὲς ἀπαιτήσεις - προκλήσεις τοῦ τελεσιγράφου τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, ἡ πράξη του αὐτὴ δὲν ἀντικατόπτριζε μόνο προσωπικὲς ἐπιλογές· ἦταν ἡ ἔκφραση ἑνὸς πνεύματος· τοῦ πνεύματος τῆς ἑλληνικῆς Φυλῆς· πράξη ταυτισμένη ἀπολύτως μὲ τὴν ἱστορία τριάντα αἰώνων, ἀφομοιωμένη πλήρως μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
 
Τὸ ΟΧΙ τοῦ 1940 ἦταν ἡ ἀπόδειξη τῆς ὀργανικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως αὐτὸς ἀνδρώθηκε στὸ λίκνο τῆς ἱστορίας. Τὸ ΟΧΙ τοῦ '40 δὲν ἦταν παρὰ ἡ ἐπανάληψη σὲ νέα ἔκδοση τῶν ἱστορικῶν ἐκείνων ὁροσήμων, ποὺ κατὰ καιρούς, ἀπὸ τὴν πρώτη σύσταση τῆς Φυλῆς μέχρι τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπαναβεβαίωναν καὶ ἐπικύρωναν τὴν ἑλληνίδα ψυχή:
- Στὸ ΟΧΙ τοῦ '40 ξαναζοῦσε ἡ ἀπάν­τηση τοῦ Λεωνίδα καὶ τῶν τριακοσίων του στὶς Θερμοπύλες ἀπέναντι στὸν Ξέρξη καὶ τὴ μυρμηγκιὰ τῶν περσικῶν στρατευμάτων: «Μολὼν λαβέ».
- Στὸ ΟΧΙ τοῦ '40 ζωντάνευε ξανὰ ἡ ἀπόκριση τοῦ τελευταίου τῆς Πόλης βασιλιᾶ στὸν Μωάμεθ τὸν Πορθητή: «Τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι...». Τὸ νὰ σοῦ παραδώσουμε τὴν Πόλη δὲν μᾶς εἶναι δυνατόν, οὔτε σὲ μένα οὔτε σὲ κανέναν ἄλλο κάτοικό της. Διότι ὅλοι μας μὲ μιὰ ψυχή, μὲ τὴ θέλησή μας θὰ πεθάνουμε καὶ δὲν θὰ λυπηθοῦμε τὴ ζωή μας.
- Στὸ ΟΧΙ τοῦ '40 ἀνασταίνονταν πάλι τὰ στήθη τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων τοῦ Μεσολογγίου, ὅταν στὶς δελεαστικὲς προτάσεις τῶν Τούρκων πολιορκητῶν, γυμνοὶ αὐτοί, λιμασμένοι, ἀφανισμένοι ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες καὶ τὴν ἀνέχεια, ἀπαντοῦσαν: «Τὰ κλειδιὰ τῆς πόλης εἶναι κρεμασμένα στὶς μποῦκες τῶν κανονιῶν. Ἐλᾶτε νὰ τὰ πάρετε».
Αὐτὸ ἦταν τὸ ΟΧΙ καὶ τοῦ '40. Γι' αὐτὸ καὶ σὰν ξημέρωσε ἡ μέρα ἐκείνη, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν τρόμαξε. Τὸ ἀντίθετο: Πῆ­ρε νὰ ξεφαντώνει. Μὲ τὴν αὐγὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἄρχιζε ἕνα γλέντι, ἕνα πανηγύρι ὅμοιο μὲ αὐτὸ τοῦ 1821 καὶ τοῦ 1912-13. Αὐτοὶ οἱ στρατιῶτες, οἱ χυμένοι στοὺς δρόμους, οἱ πιασμένοι μέσα κι ἔξω ἀπὸ τὰ τράμ, οἱ ἀνεβασμένοι πάνω στὰ τρένα, μόνο στὸν πόλεμο δὲν ἔλεγες ὅτι πηγαίνουν. Μὲ τὰ χέρια σηκωμένα ψηλά, τὰ δίκοχα νὰ ἀνεμίζουν καθὼς χαιρετοῦσαν, τὰ πρόσωπα φωτισμένα ἀπὸ τὰ χαμόγελα ποὺ σκόρπιζαν, λὲς πήγαιναν σὲ ξεφάντωμα, σὲ γλέντι, σὲ πανηγύρι. Ἰαχές, τραγούδια, ἀνέκδοτα, ζητωκραυγές, χειροκροτήματα, ἀλαλα­γμοὶ ἀπὸ τὰ πλήθη... Ἔτσι ἄρχιζε ὁ πόλεμος τοῦ '40. Ὁ πόλεμος τοῦ στρατοῦ τῶν 140.000 ἀνδρῶν ἔναντι τῶν 560.000 Ἰταλῶν μὲ ὑπεροχὴ ἑκατονταπλάσια σὲ μηχανικὰ μέ­­σα.
Πῶς ἐξηγοῦνται αὐτά;
Τὸ ξύπνημα τῆς ἑλληνικῆς φύτρας. Αὐ­τό. Τὸ ἀρχέγονο πνεῦμα τῆς Φυλῆς. Αὐτὸ φούσκωνε τὰ στήθη τῶν Ἑλλήνων καὶ τό­­τε, κι ἂς μὴν τὸ πολυήξεραν. Ἀνασταινόταν ὁ ἀρχέγονος Ἕλληνας μέσα τους. Κι ἦταν αὐτὸ γιὰ κείνους ἱκανὴ καταξίωση ζωῆς.
Διότι αὐτὸν τὸν ρυθμὸ φέρει μέσα του τοῦτος ὁ τόπος, τοῦτος ὁ λαός: τὸ νὰ δίνεται στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἱστορική του συνέχεια χορευτικά, μὲ ἐνθουσιασμό, χω­­ρὶς νὰ μετρᾶ μὲ τὴ στατιστικὴ τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά. Μὲ τὰ νύχια σκαρφαλώνει στὸ βράχο μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη, γιὰ νὰ φτάσει στὴν κορφή, ν' ἀντικρίσει τὸν ἥλιο, γιατὶ στὶς σκιὲς νὰ μένει δὲν ἀντέχει. Νὰ ἀναπνεύσει καθαρὸ ἀγέρα, γιατὶ ἀλ­λιῶς δὲν μπορεῖ.
Ὁ Ἕλληνας, καὶ νὰ φάει νὰ μὴν ἔχει, σὲ συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις δὲν ἔρ­χεται.
Καὶ σήμερα;
Σήμερα, ποιὸς καταδίκασε τὸν λαὸ αὐ­­τὸ σὲ ὑποτέλεια; Ποιὸς μετέτρεψε τὸ ἀρ­χέγονο ἱερὸ ΟΧΙ τῆς Φυλῆς σὲ ἐξευτελισμένο, γλοιῶδες ΝΑΙ; Ποιὸς ἀνάγκα­σε τὸ ἀετήσιο ἑλληνικὸ βλέμμα νὰ σκύψει χαμηλά; Ποιὸς τὴ ράχη τοῦ Ἕλληνα νὰ καμφθεῖ ἀπέναντι σὲ ξένα ἀφεντικά; ­Ποιός;
Ὤ, καὶ ἡ ἀπάντηση εἶναι πικρή. Ἄρχον­τες καὶ ἀρχόμενοι. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι! Ἐμεῖς δυστυχῶς βρεθήκαμε οἱ λυμεῶνες, οἱ κα­­ταστροφεῖς τῆς ψυχῆς μας. Γιατὶ ἀποξενωθήκαμε ἀπὸ τὰ ζώπυρα ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα ἀνέκαθεν ἀναζωογονεῖτο ἡ φύτρα μας: τὴ λιτότητα, τὴν ἐγκράτεια, τὸ μέτρο τὸ ἑλληνικό, τὴν ταπείνωση καὶ σωφροσύνη. Τὸ «φιλοκαλοῦμεν μετ' εὐτελείας» τῶν προγόνων μας καὶ τὸ «τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια» τῶν Ἁγίων μας. Πετάξαμε ὡς ἄχρηστη τὴ θεοσέβεια καὶ προσκυνήσαμε γιὰ θεὸ τὸν μαμωνά, τὸν ἄκρατο ὑλισμὸ καὶ εὐδαιμονισμὸ καὶ ἡδονισμό. Ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγοῦσαν αὐτά, ἂν ὄχι στὴν πνευματικὴ ὑποτέλεια, στὴν ὑποδούλωση τῆς ψυχῆς;
Ποῦ οἱ ἄρχοντες, οἱ ἡγέτες, αὐτοὶ ποὺ θὰ ξυπνοῦσαν στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ τὴ σπίθα τῆς λευτεριᾶς, τὸ ἀδούλωτο φρόνημα; Ὅλοι τους ἔδωσαν ἐξετάσεις καὶ βρέθηκαν μικροί, συμβιβασμένοι, ἡττοπαθεῖς...
Ἀλλὰ ὄχι! ΟΧΙ! Αὐτὴ ἡ λέξη πρέπει στὴν ἑλληνικὴ Φυλή. Λέξη ἀρχέγονη. Λέξη - ὁρόσημο, σύνορο ψυχῆς. Λέξη ποὺ ταιριάζει σὲ Φυλὴ ἀρρενωπή, αὐστηρή, ποὺ δὲν παζαρεύει τὰ τίμιά της. Καὶ ἡ λέξη αὐτὴ εἶναι γραμμένη στὸ γενετικὸ ὑλικὸ τῆς ψυχῆς μας. Στὸ διαβατήριο, τὴν ταυτότητα τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς.
Καὶ νὰ τὴν ἐξαλείψει ἀπὸ κεῖ κανεὶς δὲν δύναται.
Ορθόδοξο Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ"

Προβολή άρθρου...