ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Αρχ. Γεννάδιος Κουτσόπουλος: Πυρ και μανία

 
Αρχιμ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ
Γιατί λέμε όχι
στην καύση των νεκρών

Προβολή άρθρου...

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΘΟΣ!


Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Η απόφαση της Ιεράς Διαρκούς Συνόδου για το Σύμφωνο Συμβίωσης

 
 
 
arxiepiskopos sth voulh 01

Με το θέμα της επικείμενης κατάθεσης στη Βουλή του Νόμου για την προέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, ασχολήθηκε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών της.
Πιο συγκεκριμένα η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε,  ότι εμμένει στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Συνεδρίας της 17ης Οκτωβρίου 2013, όταν ασχολήθηκε αναλυτικώς με το θεσμό της οικογενείας στο πλαίσιο της σύγχρονης κρίσης, την οποία απόφαση επικαιροποίησε η Δ.Ι.Σ. στη Συνεδρία της 19ης Ιουνίου 2015.  
Στην τότε απόφαση μεταξύ άλλων τονιζόταν:
«Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, κατά τη σημερινή Συνεδρίαση, εμμένει και επικαιροποιεί την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Συνεδρίας της 17.10.2013, κατά την οποία επεσημάνθη ότι:
''… σύγχρονα σχήματα οργάνωσης του ιδιωτικού βίου των ανθρώπων – εναλλακτικές μορφές οικογενείας – για την Εκκλησία και την θεολογία της περί γάμου και οικογενείας συνιστούν "εκτροπές" του οικογενειακού θεσμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε και λειτούργησε επί αιώνες στη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος.
Ο γάμος και η οικογένεια, γεγονός κατ' εξοχήν εκκλησιαστικός και κοινωνικός θεσμός θεμελιώδους σημασίας, γίνεται, όλο και περισσότερο, ατομική υπόθεση που εντάσσεται στην σφαίρα του ιδιωτικού βίου.
Φαινόμενα – "εκτροπές" εξαιρετικά επίκαιρα και για την ελληνική πραγματικότητα, είναι ο πολιτικός γάμος, η μονογονεϊκή οικογένεια, η ελεύθερη συμβίωση και ο λεγόμενος γάμος των ομοφυλοφίλων''.
Η ανωτέρω Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας θεωρείται σταθερή και αμετάκλητη.
Διευκρινίζεται δε,  ότι αφετηρία των θέσεων της Εκκλησίας στο ζήτημα της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, είναι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, που είναι κέντρο της ορθόδοξης Θεολογίας, αλλά και θεμελιώδης αρχή στο ελληνικό Σύνταγμα.
Από το σεβασμό στην αξία του ανθρώπου απορρέει η απόρριψη ποιουδήποτε θεσμού – υποκατάστατου, όπως το σύμφωνο συμβίωσης, με τον οποίο επιχειρείται ο υποβιβασμός της οικογενειακής ζωής στο επίπεδο των αστικών συναλλαγών, για την ανατροπή των οποίων αρκεί μία απλή αλλαγή γνώμης των συμβαλλομένων».
 
Πηγή: Δόγμα

Προβολή άρθρου...   

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Ἐὰν δὲν βοηθήσει ὁ Θεὸς. Μηνύματα ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς τῶν Ἀναβαθμῶν

 
Ὑπέροχα καὶ δυνατὰ μηνύματα γιὰ τὴ ζωή μας προβάλλουν οἱ Ψαλμοί. Στὸν 1ο στίχο τοῦ 126ου Ψαλμοῦ, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς τῶν Ἀναβαθμῶν, ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς ἀναφέρει: «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». Ἐὰν ὁ Κύριος δὲν εὐλογήσει τὸ χτίσιμο μιᾶς κατοικίας, μάταια κοπιάζουν οἱ χτίστες· ἐὰν ὁ Κύριος δὲν προστατεύσει μιὰ πόλη, μάταια ἀγρυπνοῦν οἱ φύλακες καὶ φρουροί της.
    Ψαλμοὶ τῶν Ἀναβαθμῶν εἶναι οἱ Ψαλμοὶ 119-133. Ὀνομάζονται ἔτσι, διότι ψάλλον­ταν στοὺς «ἀναβαθμούς», στὰ σκαλοπάτια δηλαδὴ ποὺ ὁδηγοῦσαν στὸ Ναὸ τοῦ Σολομώντα. Τὰ νοήματά τους καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τους πέρασαν καὶ στὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, στὶς γνωστὲς Ὠδὲς τῶν Ἀναβαθμῶν, ποὺ ψάλλονται στὴν ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν σὲ ὅλους τοὺς ἤχους. Ἔτσι ἀκοῦμε καὶ τὸν στίχο ποὺ παραθέσαμε:
    «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τῶν ἀρετῶν, μάτην κοπιῶμεν...» (ἦχος τρίτος)· «ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τὸν τῆς ψυχῆς, μάτην κοπιῶμεν...» (ἦχος βαρύς). Ἐὰν ὁ Κύριος δὲν οἰκοδομήσει τὸ σπίτι τῶν ἀρετῶν ἢ τὸ σπίτι τῆς ψυχῆς μας, ἄδικα κοπιάζουμε.
 
    Τόσο ὁ Ψαλμὸς ὅσο καὶ οἱ ὕμνοι τῶν Ἀναβαθμῶν παρουσιάζουν μιὰ σπουδαία ἀλήθεια καὶ τονίζουν ὅτι ὁ Κύριος εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ ἐνεργεῖ καθετὶ καλὸ στὴ ζωή μας. Στὰ καθημερινά μας ἔργα, στὴν κάθε μας προσπάθεια, στὴν ἀρχὴ κάθε καινούργιου, μὲ τὴν εὐλογία Του ξεκινᾶμε. Αὐτὸν πρέπει νὰ ἐπικαλούμαστε, καὶ ἀπὸ Αὐτὸν νὰ περιμένουμε ἐνίσχυση, δύναμη καὶ φωτισμό. Τὴ βοήθεια καὶ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιζητοῦμε στὴν κάθε ἡμέρα μας.
    Νὰ ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ εὐλογεῖ τὴν οἰκογένειά μας, νὰ προπορεύεται στὴν ἐργασία μας, νὰ μᾶς συνοδεύει στὶς μεταξύ μας καθημερινὲς σχέσεις γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινές, ἀνθρώπινες, εἰρηνικές. 
    Ἀλλὰ καὶ στὸν πνευματικὸ ἀγώνα, στὴν ἀγωνιστική μας ζωή, ἐὰν ὁ Κύριος δὲν οἰκοδομήσει τὸν οἶκο τῆς ψυχῆς μας, τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο, «μάτην κοπιῶμεν». Πῶς θὰ καλλιεργηθοῦμε; Πῶς θ' ἀντιμετωπίσουμε τὶς ­καλοστημένες παγίδες τοῦ Πονηροῦ; Πῶς θ' ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ σὰν ἄγρια θηρία μᾶς ἀπειλοῦν; Πῶς θὰ σηκώσουμε τὸν σταυρὸ τῶν θλίψεων, τῶν διωγμῶν, τῶν ἀδικιῶν ποὺ ἐπιφυλάσσει ἡ κάθε μέρα; Ἐὰν ὁ Κύριος δὲν βοηθήσει, δὲν δώσει τὴ θέληση, τὸν ζῆλο γιὰ ἀγώνα, τὸν φωτισμὸ νὰ διακρίνουμε τὸ σωστό, τὴ Χάρη Του νὰ ἀντιστεκόμαστε, τί μποροῦμε νὰ πετύχουμε μόνοι μας;
    Ὁ Ἴδιος μᾶς τόνισε: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. ιε΄ 5). Τίποτε τὸ καλό, μᾶς ξεκαθάρισε, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει χωρὶς τὴ δική Μου βοήθεια.
Μήν ἀφήνουμε λοιπὸν τὸν ἑαυτό μας νὰ βασανίζεται ἀπὸ κοπιαστικὲς καὶ ἀγχώδεις καταστάσεις, πιεστικὲς φροντίδες καὶ ἀγωνίες, στενοχώριες. Νὰ μάθουμε νὰ ἐξαρτώμεθα κυρίως ἀπὸ τὴ θεία Πρόνοια.
    Ἀποτυγχάνουμε, κάνουμε λάθη, ἔχουμε ὑποχωρήσεις καὶ πτώσεις στὸν ἀγώνα μας. Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ αἰτία; Μήπως στηριζόμαστε μόνο στὶς δικές μας δυνάμεις καὶ ἱκανότητες καὶ δὲν θέτουμε τὸν Κύριο θεμέλιο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀγώνα μας; Μήπως βασιζόμαστε στὶς δικές μας προσπάθειες καὶ ὄχι στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ; Χωρὶς τὴ θεία βοήθεια ὅσους καὶ ὅποιους κόπους κι ἂν καταβάλουμε, ἀποβαίνουν ἄκαρποι. 
    Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ παράδειγμα τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ὅπως τὸ ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: Ὅλη τὴ νύχτα κοπίασαν ψαρεύοντας καὶ τίποτε δὲν ἔπιασαν στὰ δίχτυα τους. Ὅταν ὅμως ὁ Κύριος τοὺς πρόσταξε νὰ ρίξουν καὶ πάλι τὰ δίχτυα τους στὴ θάλασσα – καὶ ἂς ἦταν ἀκατάλληλη ἡ ὥρα καὶ ἂς εἶχαν κουρασθεῖ ὅλη τὴ νύχτα – ἔζησαν κάτι θαυμαστό: Τὰ δίχτυα παραλίγο νὰ σχισθοῦν καὶ τὸ πλοιάριο νὰ βυθισθεῖ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ψαριῶν (Λουκ. ε΄ 1-11). Τότε κατάλαβαν ὅλοι πὼς ἐὰν ὁ Κύριος δὲν βοηθήσει, δὲν εὐλογήσει, δὲν μπορεῖ τίποτε νὰ γίνει.
    Ἂς ξεκινοῦμε ἑπομένως τὸ κάθε ἔργο μας, μικρὸ ἢ μεγάλο, εὔκολο ἢ δύσκολο, ζητώντας τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τὴ Χάρη καὶ τὴ δύναμή Του καὶ ἂς συνεχίζουμε μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοιά Του. Τότε τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ συμφέρουν τὴν ψυχὴ καὶ τὴ ζωή μας.
 
Ορθόδοξο Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ"

Προβολή άρθρου...

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Γνήσια Ἑλληνίδα

 
 

«Συγκλονίζει
στορία 10χρονου πρόσ­φυγα» πο τν πρε στ σπίτι της μία γυναίκα π τν Κάλυμνο. 
 
« Γολγοθς το μικρο Νορούντι ξεκίνησε πρν π λίγες μέρες, ταν στοιβάχτηκε σ δουλεμ­πορικ γι ν κάνει τ πικίνδυνο ταξίδι π τ τουρκικ παράλια πρς τν Κάλυμνο. Νίνα Γεωργιάδη δηλώνει τι, ταν τ παιδάκι φτασε στ λιμάνι, εδε τ φρίκη ζωγραφισμένη στ μάτια του κα διαπίστωσε τι ταξίδευε λομόναχο. Τ πρε στ σπίτι της, τ τάϊσε κα τ βαλε ν ξεκουραστε κα ν ρεμήσει. Παρατήρησε μως τι τ παιδ εχε στ λαιμό του να πλαστικ σακουλάκι μ τν ριθμ νς κινητο τηλεφώνου. Χωρς ν χάσει χρόνο πρε στ νούμερο κα διαπίστωσε πς στν λλη κρη τς γραμμς ταν 25χρονος δελφός του Καράμ, πο ζοσε στ Σουηδία. Μετ π ρκετς μέρες Καρμ κατάφερε ν ρθει στν Κάλυμνο ν παραλάβει τ παιδάκι κα συγκινημένος δήλωσε τι χωρς τν γάπη κα τν νθρωπι τς κυρίας Νίνας θ ταν χαμένοι. μικρς πρν φύγει γκάλιασε κα φίλησε τ γυναίκα πο τν σωσε, κα συγ­κινητικ εκόνα κανε τ γύρο το διαδικτύου» («iefimerida.gr» 1-11-2015).

Προκαλε
πραγματικ συγκίνηση «­δύσσεια» το δεκάχρονου παιδιο π τ Συρία μ τν ετυχ κατάληξή της. Γι τ ποτέλεσμα ατ παιξε κυρίαρχο ρόλο μεγάλη καρδι τς λληνίδας στν Κάλυμνο, πρς τν ποία φείλεται τιμ κα σεβασμός. ξαίρετη κυρία Νίνα μ τν κδηλη χριστιανικ γάπη της κπροσωπε πάξια τν παραδοσιακ λληνορθόδοξη μητέρα, ποία θυσιάζεται στ βωμ το καθήκοντος κα τς νιδιοτελος προσφορς. Εμαστε βέβαιοι τι κόμη κα ν δν τν τιμήσει νθρώπινος φορέας, πωσδήποτε θ λάβει τν οράνια νταμοιβ το δίκαιου Θεο!
 
ΠΗΓΗ: osotr.org

Με εντολή των ΗΠΑ ο κάθε Έλληνας θα έχει στην τσέπη του τον προσωπικό του ηλεκτρονικό χαφιέ (νέα ταυτότητα)

 
 
 
taytothta 01

Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά που λέμε και καταγγέλλουμε εδώ και χρόνια, σε ότι αφορά το όνειρο της κάθε εξουσίας να αποκτήσει τις δυνατότητες του "Μεγάλου Αδελφού".
Στα πλαίσια της νέας αυτής "τάξης πραγμάτων" και η δική μας κυβέρνηση, ως γνήσιος συνεχιστής των προηγουμένων φαίνεται ότι επιταχύνει τις εφαρμογές εκείνες που θα διευκολύνουν τα επιτελεία της Ευρώπης και της Αμερικής να παρακολουθούν και να ελέγχουν όλα όσα κάνει στην δημόσια και προσωπική του ζωή ο κάτοικος αυτής της "αποκίας".

Αυτή τη φορά η εντολή ήρθε απ΄ευθείας απο τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και έτσι κατά τα φαινόμενα οι Έλληνες πολίτες εκτός απο όλα τα άλλα θα πληρώσουν και καμιά εκατοστή εκατομμύρια προκειμένου να αποκτήσουν μοντέρνες και προ πάντων ...αποτελεσματικές ηλεκτρονικές χειροπέδες.

Χωρίς άλλα σχόλια (προς το παρόν) αναδημοσιεύουμε την "είδηση" απο την "Καθημερινή":


Νέα δελτία ταυτότητας υπό την πίεση ΗΠΑ, Ε.Ε.
 
Σε πρωτοβουλίες για την αντικατάσταση των υφισταμένων ταυτοτήτων με νέα δελτία, που θα είναι δύσκολο να παραχαραχτούν, υποχρεώνεται η ελληνική κυβέρνηση, υπό την απειλή επαναφοράς της βίζας για Ελληνες ταξιδιώτες στις ΗΠΑ. Αξιωματούχοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισαν χθες ότι έχει ήδη συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται πρόταση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέας γενιάς ταυτοτήτων.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα νέα δελτία ταυτότητας να περιλαμβάνουν, εκτός από δακτυλικό αποτύπωμα, και πρόσθετα βιομετρικά στοιχεία, όπως το «αποτύπωμα» της ίριδας του κατόχου. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η επιτροπή συγκροτήθηκε πριν από έναν μήνα και συμμετέχουν σ' αυτήν, μεταξύ άλλων, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.
Στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι πρωτοβουλίες για την αντικατάσταση των υφισταμένων ταυτοτήτων με νέα δελτία αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας απέναντι σε Ε.Ε. και ΗΠΑ. Προσέθεσε ότι ο εκσυγχρονισμός των ταυτοτήτων προωθείται υπό την πίεση της επικείμενης αξιολόγησης του προγράμματος Visa Waiver, για τη μη θεώρηση διαβατηρίων των Ελλήνων που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Η αξιολόγηση του προγράμματος πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο δεκαήμερο, ενώ η επιτροπή θα καταθέσει την πρότασή της στα τέλη Ιανουαρίου.
Μικροτσίπ
Στα νέας γενιάς δημόσια έγγραφα προωθείται η τοποθέτηση μικροτσίπ με βιομετρικά στοιχεία του κατόχου, ενώ γίνεται προσπάθεια να προϋπολογιστεί το κόστος αντικατάστασης των παλαιών ταυτοτήτων με νέες.
Εκτιμάται ότι πρόκειται να ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ.
Το θέμα εκσυγχρονισμού των δελτίων ταυτότητας φέρεται να έθεσε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τα αρμόδια μέλη της κυβέρνησης ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, οι πιέσεις προς την Ελλάδα για το συγκεκριμένο ζήτημα εντάθηκαν μετά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, καθώς υπάρχουν φόβοι ή και ενδείξεις ότι τα υφιστάμενα δελτία ταυτότητας πλαστογραφούνται και εν συνεχεία χρησιμοποιούνται για την έκδοση «γνήσιων» διαβατηρίων από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.
Πηγή: Καθημερινη, ID-on't renounce my freedom

Προβολή άρθρου...


 
   

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Θεοφάνεια: Η Σμύρνη μάνα, σήμερα γέλασε (VIDEO)

 
Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης γιορτάστηκαν για πρώτη φορά φέτος μετά τον διωγμό του 1922 τα Θεοφάνεια στη Σμύρνη. Εκατοντάδες πιστοί, ακόμη και ταξιδιώτες από την Αθήνα, τη Χίο και τη Μυτιλήνη, βρέθηκαν στο ιστορικό Κε για να παραστούν στον αγιασμό των υδάτων από τον αρχιμανδρίτη Κύριλλο.
 
Με δάκρυα στα μάτια ο αρχιμανδρίτης Κύριλλος Συκής έψαλλε για πρώτη φορά εδώ και 94 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το «Εν Ιορδάνη» και έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα, εκεί όπου όπως είχε δηλώσει νωρίτερα, βρίσκονται τα κουφάρια των προγόνων μας.
 
Δεν ήταν όμως μόνο οι Έλληνες που συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν από κοντά τον αγιασμό των υδάτων στη Σμύρνη. Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης, ήταν πολλοί και οι Τούρκοι που θέλησαν να παρακολουθήσουν το ιστορικό γεγονός, ενώ πολλά ήταν και τα συνεργεία τουρκικών καναλιών που κάλυψαν τον αγιασμό των υδάτων.
 
Επτά άνδρες έπεσαν στη θάλασσα, εκεί όπου πριν από 94 χρόνια βουτούσαν οι διωγμένοι Έλληνες της πόλης για να γλιτώσουν από το θάνατο και το φονικό αμόκ των Τούρκων, εκεί όπου χιλιάδες βρήκαν τραγικό θάνατο στην προσπάθειά τους να σωθούν ενώ η Σμύρνη καιγόταν.
 
Νωρίς το πρωί στην Αγία Φωτεινή, την εκκλησία που αποτελεί τη βάση της ορθόδοξης κοινότητας Σμύρνης, παρακολούθησαν την θεία λειτουργία ομογενείς και Ρώσοι, Γεωργιανοί, και Ουκρανοί χριστιανοί καθώς και πολλοί επισκέπτες από τη Χίο και τη Μυτιλήνη, οι νεότεροι των οποίων «πάλεψαν» για τον σταυρό λίγο αργότερα.
 
Με την ολοκλήρωση της τελετής, την απελευθέρωση του περιστεριού και την ανάσυρση του σταυρού, ο πατέρας Κύριλλος εξέφρασε τη συγκίνηση του για το «ιστορικό», όπως το χαρακτήρισε, γεγονός ευχαριστώντας τις τουρκικές αρχές που επέτρεψαν, όπως είπε, «να αισθανθούμε στην πράξη τη συνέχεια της γενιάς, της φυλής, της πίστης, της ιστορίας έτσι όπως ο θεός την καταγράφει».
 
Ευχαρίστησε τις Τοπικές Αρχές για την ασφάλεια και την βοήθεια που παρείχαν για την υλοποίηση αυτής «της ιστορικής ιερής τελετής». Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον γενικό πρόξενο Σμύρνης Θεόδωρο Τσακίρη «που με περισσή αγάπη αγκαλιάζει την κοινότητα και την εκκλησία», τον βουλευτή και εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης Ανδρέα Μιχαηλίδη, τον αρχιεπίσκοπο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας πατέρα Λορέτζο, τον προϊστάμενο του καθεδρικού ναού των Καθολικών πατέρα Μαξιμιλιανό, τους κολυμβητές που ανέσυραν τον «σταυρό του μαρτυρίου, της Εκκλησίας και του γένους μας» στους οποίους ευχήθηκε «κάθε πρόοδο και προκοπή μαζί με όλους τους άλλους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται».
 
Κλείνοντας ευχήθηκε σε όλη τη Ρωμιοσύνη να πορεύεται πάντα στο ρου και στον χρόνο της ιστορίας και σε οποιεσδήποτε συνθήκες να δηλώνει την παρουσία της και έστειλε σε όλους την «αγάπη μας με τις σταγόνες από τα δάκρυα και την χαρά των προγόνων μας σήμερα».
 
Ο εορτασμός είχε τελεστεί ανεπισήμως πριν λίγα χρόνια και το προσδοκώμενο όπως το εξέφρασε ο πατέρας Κύριλλος «είναι να καθιερωθεί ο εορτασμός των Φώτων στην παραλία, δηλαδή σε δημόσιο χώρο».
 
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
 

Προβολή άρθρου...

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Αυστηρές συστάσεις Νίκου Φίλη προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών για το συνέδριο «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις»

 
Το Παιδαγωγικό συνέδριο του Τομέα Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος» με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις» που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα και σήμερα διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο στόχαστρο του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη. 
Ένα σύντομο Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου μας πληροφορεί ότι "Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, μόλις πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα του τύπου την ενημερωτική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με την οποία γνωστοποιήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις», έδωσε αυστηρή εντολή στη Διοικητική Ιεραρχία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να απέχει στο μέλλον από παρόμοιες πρωτοβουλίες και μάλιστα χωρίς την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας που εμφανίζουν το Υπουργείο, να θέτει υπό την αιγίδα του εκδηλώσεις αμφιλεγόμενου η μονόπλευρου χαρακτήρα".
Είχε προηγηθεί η αποστολή στα σχολεία εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δείτε το παρακάτω) με το οποίο απλώς γνωστοποιούνταν στους εκπαιδευτικούς το Πρόγραμμα του συνεδρίου. Τα σχόλια όμως γνωστών αριστερίστικων ιστοσελίδων φαίνεται πως ήταν αρκετά για να κινητοποιήσουν τον Νίκο Φίλη ώστε να δώσει "αυστηρή εντολή" προς τη διοικητική ιεραρχία του Υπουργείου!
Τι άλλο πια θα δούμε! Να σημειωθεί ότι καθημερινά στα σχολεία φτάνουν πλήθος παρόμοιων ενημερωτικών εγγράφων για συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες και εκδηλώσεις με ποικίλα θέματα από τη γιόγκα και το ζίου - ζίτσου μέχρι τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και κάθε είδους "παιδαγωγική" θεωρία που ο κάθε φορέας αναπτύσσει. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν ενόχλησε τον Υπουργό Παιδείας όσο το "αμφιλεγόμενο και μονόπλευρο" συνέδριο του Τομέα Επιστημόνων του Μεγάλου Βασιλείου!
 
 
 

Προβολή άρθρου...

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Τὸ πάθημα τῆς Εὐρώπης νὰ μᾶς γίνει μάθημα

 
 
 
 
Οἱ μόνοι ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀποροῦν ἢ νὰ ἐκπλήττονται γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν Εὐρώπη εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι. Διότι ἀποστάτησαν ἀπὸ τὸν ἅγιο νόμο τοῦ Θεοῦ, νομοθέτησαν νόμους κραυγαλέα ἀντι­χριστιανικούς, διέλυσαν τὴν οἰκογένεια, νομιμοποίησαν καὶ μάλιστα μὲ αἴσθημα ὑπερ­ηφανείας τὸ βδελυρὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας κλπ. Ἡ Γαλλία, ἡ ὁποία σήμερα δέχθηκε καὶ δέχεται φοβερὰ κτυπήματα ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστές, λόγῳ τῆς μεγάλης μειώσεως τοῦ ἀνδρικοῦ της πληθυσμοῦ κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἔκανε «εἰσαγωγὴ» ἀρρένων ἀπὸ τὶς ἀφρικανικές της ἀποικίες.
 
    Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τὰ σύνορα τῆς Εὐρώπης ἦταν ὀρθάνοιχτα. Μάλιστα στὴν πλούσια Σκανδιναβία στὶς ἀρχὲς τοῦ 1970 ὑπῆρχε «μόδα» νὰ υἱοθετοῦν ὀρ­φανὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ Βιετνὰμ καὶ τὴν Καμπότζη, διότι στὴ χώρα αὐτὴ ὑπῆρχε φοβερὴ ὀλιγοτεκνία. Ὅπως δὲ ἔχει γραφεῖ ἀπὸ Ἕλληνα δημοσιογράφο, κάποιοι φίλοι του ἀπὸ τὸ Ὄσλο χαριτολογώντας τοῦ λένε ὅτι «σὲ λίγο θὰ ἔχουν Πακιστανὸ δήμαρχο»!
   Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀγγλία δὲν ὑστερεῖ στὸ ζήτημα αὐτό. Ὀρθῶς ἔχει γραφεῖ ὅτι «σήμερα δὲν βρίσκεις Ἄγγλο στὸ Λονδίνο. Ὅλο μαντήλα καὶ σαρίκι! Λὲς καὶ βρίσκεσαι σὲ μουσουλμανικὴ χώρα! Καὶ τώρα πᾶνε νὰ καταργήσουν τὰ Χριστούγεννα!». Παράλληλα ἔχει γεμίσει ἡ Ἀγγλία ἀπὸ τζαμιὰ καὶ τεμένη...
    Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σὲ ὅποια χώρα τὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο ὑπερβαίνει τὸ 5% τοῦ πληθυσμοῦ, παρατηροῦνται διεκδικήσεις, ταραχὲς καὶ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ἐντόπιου πληθυσμοῦ. Ἤδη δὲ ἐκφράζονται βάσιμοι φόβοι ὅτι καταστάσεις ὅπως αὐτὲς ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ «τζιχαντιστὲς» στὴ Γαλ­­λία θὰ δημιουργηθοῦν στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὴν Ἱσπανία καὶ τὸ Βέλγιο, χῶρες στὶς ὁποῖες ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς ἔχει διπλασιασθεῖ τὰ τελευταῖα 30 χρόνια. Ἔτσι φθάσαμε στὸ σημεῖο στὴν ἄλλοτε χριστιανικὴ Εὐρώπη ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας, τὸ στήριγμα τῶν πιστῶν, ἡ δόξα τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα», νὰ θεωρεῖται... «πρόκληση» γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, καὶ ἡ μεγάλη γιορτὴ τῆς χριστιανοσύνης, τὰ Χριστούγεννα, ἡ μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, νὰ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς «ἐνόχληση» καὶ νὰ ἐπιμένουν νὰ καταργηθεῖ!...
    Ἐκεῖ ὁδηγεῖ ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό. Μὴ λησμονοῦμε δὲ ὅτι οἱ καρποὶ τῆς ἁμαρτίας, ὁ μισθὸς μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἁμαρτία πληρώνει τοὺς δούλους της, εἶναι ὁ θάνατος (βλ. Ρωμ. Ϛ΄ 23). Τὸ τραγικὸ πάθημα τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία «γηράσκει ἐν ἁμαρτίαις», ἂς γίνει μάθημα καὶ στὴν πατρίδα μας, ποὺ δοκιμάζεται καὶ μὲ ποικίλα ἄλλα προβλήματα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὀλιγοτεκνία, τελευταῖα δὲ καὶ μὲ τὴν ἀθεΐα.
 
Ορθόδοξο Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ"

Προβολή άρθρου...Avast logo
Αυτό το e-mail ελέγχθηκε για ιούς από το πρόγραμμα Avast antivirus.
www.avast.com

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Ορθόδοξη Μαρτυρία: Εκπομπή με θέμα την Οικογένεια. Προσκεκλημένος ο π. Αστέριος Χατζηνικολάου

 
 


Δείτε, αγαπητοί φίλοι, την εκπομπή "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ" στην τηλεόραση Θάρρι της Ρόδου.
 
Καλεσμένος του π. Νεκταρίου Κάνια ο Αρχ. π. Αστέριος Χατζηνικολάου. 
 
Θέμα της συζήτησης: Η Οικογένεια.

Προβολή άρθρου...

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

       

     Ένα ευλογημένο Άγιο Δωδεκαήμερο φέρνει μπροστά μας δύο ανυπέρβλητης πνευματικής σπουδαιότητας πνευματικά γεγονότα με μία κοινή πνευματική συνισταμένη.
Α) Η Γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού αποκαλύπτει την άπειρη αγάπη του Θεού  για τον άνθρωπο και τον κόσμο και ζητά την έμπρακτη απάντηση και την πνευματική ανάπλαση και ανακαίνιση των Χριστιανών, με την ελεύθερη αποδοχή και βίωση της νέας εν Χριστώ ζωής. «Βασιλεύς των όλων και Κύριος ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι»!
Β) Η βάπτιση του Κυρίου και Θεού σηματοδοτεί την αναβάπτιση του όλου ανθρώπου στα λυτρωτικά νάματα της θείας χάριτος και την εξ  ύψους πρόσκληση για την έναρξη της μεταμορφωτικής διαδικασίας, του πεπαλαιωμένου ανθρώπου και σύμπαντος του κόσμου, σε μια διαρκή ανανεωτική - καινή εν Χριστώ πορεία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το 2ο τροπάριο της Α΄ ωδής, του κανόνα των Φώτων: «Αδάμ τον φθαρέντα αναπλάττει ρείθροις Ιορδάνου»!
   Σε αυτό το πνευματικό πλαίσιο που οριοθετούν τα δύο αυτά σωτήρια -  συμπαντικά γεγονότα του Αγίου Δωδεκαημέρου, οι μαχόμενοι Χριστιανοί της πατρίδας μας καλούμαστε να κάνουμε τον αγώνα μας για την προσωπική και οικογενειακή μας ανακαίνιση αλλά και τη φανέρωση του λυτρωτικού χριστοκεντρικού μηνύματος των άγιων ημερών, μέσα  στις καρδιές των συνανθρώπων μας, συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική τους πνευματική μεταμόρφωση.
    Στη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας η προτροπή του ψαλμωδού «Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε, Χριστός επί γης, υψώθητε» αποτελεί και τη δική μας ευχή, έτσι ώστε η κρίση και η έκπτωση των πνευματικών, πολιτισμικών και κοινωνικών προτύπων και αρχών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπιστεί εν Χριστώ, ανακαινιστικά, αισιόδοξα και ελπιδοφόρα.
   Όλα τα μέλη της ΓΕΧΑ Ηλιουπόλεως υποστηρίζουμε αταλάντευτα ότι η διέξοδος από τα πάσης φύσεως αδιέξοδα περνάει μόνο μέσα από την παροχή στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους,  της αυθεντικής Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής.
    Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" τμήμα Ηλιουπόλεως, σας εύχεται ολόψυχα ευλογημένα Χριστούγεννα, χαρούμενο, ειρηνικό, δημιουργικό, και ευλογημένο το Νέο Έτος 2016.

Για το ΔΣ της  ΓΕΧΑ Ηλιουπόλεως
                                            Ο Πρόεδρος                                                       
Χρίστος Δ. Τσολακίδης