ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ Γ.Ε.Χ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κύκλος ἀνδρῶν                            Πέμπτη       7.30 μ.μ.
Κύκλος γυναικῶν                         Τετάρτη      4.30 μ.μ.
Κύκλος γυναικῶν ἐπιστημόνων   Δευτέρα      5.30 μ.μ.
Κύκλος νέων Μητέρων                Παρασκευή 5.30 μ.μ.
Κύκλος νεαρῶν δεσποινίδων       Παρασκευή 5.30 μ.μ.
Ὁμάδα ἀγοριῶν Δημοτικοῦ         Σάββατο      4.30 μ.μ.
Ὁμάδα κοριτσιῶν Δημοτικοῦ      Κυριακή    11.30 π.μ.
Ὁμάδα κοριτσιῶν Γυμνασίου καί Λυκείου Κυριακή  11.30 π.μ.
Ὁμάδα Νηπίων                             Κυριακή 11.30 π.μ.