ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Ἀχρήματη κοινωνία

Δν πρόλαβε ν στεγνώσει τ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μ τν ­τίτλο « κλοις σφίγγει σφυκτικά», ταν ­­­σκα­σε εδηση - βόμβα τι στ Δανία Κυβέρνηση ποφάσισε ν καταργήσει παντελς τ μετρητ κα ν πιβάλει τν ποχρεωτικ χρήση πλαστικο χρήματος γι λες τς γορές.
εσήγηση πρς τ Κοινοβούλιο «δν ναμένεται ν συναντήσει σχυρς ντιρρήσεις, καθς ο Δανο χρησιμοποιον πιστωτικς κα χρεωστικς κόμη κα γι μικρς καθημερινς συναλλαγς γι ν γοράσουν να πακέτο τσίχλες π τ παντοπωλεο τς γειτονις τους.
Μάλιστα,
πως ποστηρίζει τ χρηματοπιστωτικ νστιτοτο Finansraa­det, μ μία οκονομία ­παλλαγμένη ­­­­­­π τ μετρητά, τ καταστήματα θ ξ­οικονομήσουν τ χρήματα πο ­πεν­δύ­ουν σήμερα γι μέτρα ­σφαλείας λλ κα τν χρόνο πο σπαταλον ο ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημεριν» 7-5-2015).
εδηση, φαίνεται, νέπνευσε τ κυβερ­νητικ στελέχη κα μάλιστα τν ντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, στε στ σύσκεψή του μ τ Διοικητικ ­Συμβούλιο τς λληνικς νωσης Τραπεζν «συμφωνήθηκε συγκρότηση μάδας ργου μ τ συμμετοχ κπροσώπων το Γραφείου το ντιπροέδρου τς Κυβέρνησης, το πουργείου Οκονομικν, τς Τράπεζας τς λλάδος κα τς λληνικς νωσης Τραπεζν, ποία θ κπονήσει, ντς 30 μερν, στρατηγικ σχέδιο γι τν νάπτυξη τν ψηφιακν συναλλαγν στ χώρα μας κα τν δραστικ περιορισμ τς κυκλοφορίας το φυσικο χρήματος» (newpost.gr/post/462164).
Τ μόνο πο λησμόνησε ν μς πε τ παραπάνω ξυπνο νστιτοτο εναι τ πό­σο σφαλς θ εναι τ πλαστικ ατ σύστημα γορς, φο ο λεκτρονικς πάτες αξάνονται σήμερα κατακόρυφα κα κανένα σύστημα σφαλείας δν μπορε ν τ προστατεύσει ποτελεσματικά.
Τ χειρότερο μως εναι τι ­δεύουμε λιγγιωδς πρς τν «χρήματη κοινω­νία», που θ πάρχει ­σφυκτι­κς λεγχος τς ζως τν πολιτν καί, ­πως καίρια πισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στ σημεο που χρήση τν μετρητν θεωρεται ­''ποπτη δραστηριότητα'' στν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
τσι θ ξουδετερωθε ποιαδήποτε ντίδραση: Χρησιμοποιες μετρητά; Εσαι ­­­ποπτος μλλον νοχος. Κα θ πρέπει ν ποδείξεις, πως λέγεται, «τι δν εσαι λέφαντας», τι δηλαδ δν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, φο ρνεσαι ν δεχθες τ χρήση λεκτρονικο χρήματος.
καιρς το ντιχρίστου, κατ τν ­­ποο, πως μς πληροφορε τ βιβλίο τς ποκαλύψεως (ιγ΄ 16-18), δν θ μπορε κανες ν πουλήσει ν γοράσει κάτι, ν δν εναι σφραγισμένος μ τν ριθμό του, τ 666, φαίνεται πς φθάνει μ ταχύτητα στραπς.
 
περ. Ο ΣΩΤΗΡAvast logo
Αυτό το e-mail ελέγχθηκε για ιούς από το πρόγραμμα Avast antivirus.
www.avast.com