ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Θὰ ζήσει ἡ οἰκογένεια;

 
cfc0408c6d5927545f6667ef39308d97_L
Επαν τι εναι:
Τ
κύτταρο τς κοινωνίας.
Δεσμ
ς σόβιος κα διάλυτος.
Λιμάνι
σφαλές.

ργαστήρι γιότητος.
«
γν κα παλαίστρα ρετς».
Θεσμ
ς θεοσύστατος.
Μυστήριο
ερό.
«Κατ' ο
κον κκλησία».
οκογένεια!
πως τ συνέστησε Θεός. πως χουμε νάγκη ν τ ζομε ο νθρωποι.
μως σήμερα δν σεβόμαστε τν Θε κα γι' ατ οτε τν νθρωπο τιμομε. Ταλαιπωρομε τν αυτό μας κα τν βασανίζουμε. Κα τ πράγματα πηγαίνουν τελείως ντίθετα:
Τ
κύτταρο ρρώστησε βαρι κα μετέδωσε καρκίνο σ' λο τ σμα.
δεσμς παψε ν εναι σόβιος. Δια­λύεται πι πολ εκολα.
Τ
λιμάνι εναι ταραγμένο κα δν παρέχει σφάλεια.
Τ
ργαστήρι τς γιότητος κλεισε.
γώνας κα πάλη γι τν ρετ ντικαταστάθηκαν π τν νεση κα τν πόλαυση πο παιτε μπάθεια.
θεοσύστατος θεσμς γινε πλ κα εθραυστη συμφωνία νθρώπων.
Τ
Μυστήριο χασε τν ερότητά του.
«κατ' οκον κκλησία» ρειπώθηκε.
Ε
ναι ραγε περβολικς ο διαπιστώ­σεις μας;
Μι
ματι στν ταραγμένη θάλασσα τς κοινωνίας μας φανερώνει τι πραγματικότητα εναι τόσο δυσάρεστη κα ποκαρδιωτικ πο δν ντέχουμε πι ν τ δομε κατάματα.
Πολλο
νέοι κλανε πάνω σ ρείπια. Δν πρόλαβαν ν στήσουν τ σπιτικό τους κα τ εδαν ν σωριάζεται σ σωρος ρειπίων.
λλοι δν τολμον ν ξανοιχτον στ πέλαγος τς ζως, γιατ βλέπουν τ θάλασσα γεμάτη ναυάγια. Ο πι πολλο γάμοι σήμερα διαλύονται. Πς ν τολμήσουν ατ πο τ πιθανότερο εναι ν ποτύχει;
Κα
εναι κα λλοι πο τ ­δηλώνουν περίφραστα: Δν γίνεται σήμερα ατ πο σχυε λλοτε. ­παραδοσιακ ο­κογένεια ταν γι λλη, ­παλιότερη ­πο­χή. Ατ δν στέκονται σήμερα. Σήμερα πιλέγουμε λεύθερα ­ναλλακτικς μορφές, νέους τρόπους ­συμβιώσεως, στηριγμένους σ ντελς κοσμικ πρό­τυπα, χωρς δεσμεύσεις κα ­μάλιστα σόβιες, χωρς ­ποκλειστικότητες, χω­ρς ν χρειάζεται κκλησία κα ερέας το Θεο θρησκευτικς γάμος –, φο οτε δήμαρχος εναι πι ναγκαος – πολιτικς γάμος. Τώρα θ πηγαίνουμε στ συμβολαιογράφο, μάλιστα σες φορς θέλουμε, κα θ λλάζουμε χι τν σύζυγο, λλ τν σύντροφο τς ζως, μόλις καταλάβουμε τι δν τν θέλουμε λλο κα δν μς ταιριάζει πιά.
Κα
γι τ παιδι τί θ γίνει; ,τι θέλουμε θ γίνει. Σχέσεις χωρς παιδιά, ν τσι μς ρέσει. παιδι χωρς σχέ­­σεις γάπης ληθινς κα σόβιας ­­­­φοσίωσης. σως ργότερα κα παιδι χωρς φυσιολογικς σχέσεις, πο θ τ υοθετομε «ποκτομε» μ ποικίλους νομολόγητους τρόπους, τος ποίους σ λίγο θ μς τος γκρίνουν κα ο νόμοι πο μες θ ψηφίσουμε! Κα ς λέει λλα νόμος το Θεο.
Φτάνει πι
τί θέλει Θεός! Τώρα θ σχύσει ατ πο μες θέλουμε!
Α
τ νοοτροπία πικρατε στς σύγχρονες πολιτισμένες τάχα ­κοινωνίες. Ατς ο λέθριες τακτικς περνον ­δυ­στυχς τελευταα κα στν ­κοινωνία τς λληνικς ρθόδοξης πατρίδας μας.
Ε
τυχς μως πάρχουν κα ατο πο κόμη σκέπτονται συνετά. Πο βλέπουν τν κπτωση το θεσμο το Γάμου κα δν τν θέλουν. Πο γω­νίζον­ται ν κρατον τ συνοχ κα τν νότητα στν οκογένειά τους. Πο παλεύουν ν ζον μέσα σ τμόσφαιρα ληθινς γάπης, πραγματικς χαρς κα βαθις ερήνης στ σπίτι τους. Πο γαπον ληθιν τ παιδιά τους κα προσπαθον ν τ παιδαγωγον «ν παιδεί κα νουθεσί Κυρίου» (φ. ς΄ 4).
Α
το θεμελιώνουν τ ­οκοδόμημα τς οκογένειάς τους κα λης τς ζω­­­ς τους στν σάλευτο βράχο τν ντολν το Θεο. χουν συμπαραστά­τη κα βο­ηθό τους στ κάθε βμα τς ζως τους τν Κύριο. Διότι γνωρίζουν τι «ἐὰν μ Κύριος ­οκοδομήσ οκον, ες ­μάτην κοπίασαν ο ­οκοδο­μοντες» (Ψαλ. ρκς΄ [126] 1). Δν μπορε ν ­στηθε σπίτι χωρς τ βοήθεια το Θεο. Χωρς ­­­κενον λες ο προσ­πάθειες το ν­θρώπου ­ποδεικνύονται ­μάταιες. «Χωρς μο ο δύνασθε ­ποιεν ­ο­­δέν», μς ε­­πε διος (ω. ιε΄ 5). μη­­δενισμς τς ποχς μας φείλεται στν θεϊσμό της.
Στ
δύσκολη κα ταραγμένη ατ ­­ποχή, ποχ μεγάλων ναστατώσεων κα ριζικν νακατατάξεων, ς μείνουμε σταθερο στν πίστη μας. ς μπιστευθομε τ τιμόνι τς ζως μας σ' Ατν πο κυβερν τ σύμπαντα. Κα σοι χουν οκογένεια, σφαλς θ κρατήσουν τ σκάφος της πάνω π τ ταραγμένα κύματα τν δίσεκτων καιρν μας, κα μ κυβερνήτη τν αώνιο νόμο το Θεο κα μ τν πνο τς παντοδύναμης Χάρης Του θ τ ­δηγήσουν στν ντίπερα κτή, στν τρισ­μακάρια Βασιλεία το Θεο, στν κοινωνία τς αώνιας κα νερμήνευτης γάπης Του, πο κρατε στν παρξη τν κόσμο λο κα τν κάθε νθρωπο χωριστά.
Πηγή: Ο Σωτήρ

Προβολή άρθρου...