ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961



Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΘΕΪΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

56ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΘΕΪΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σᾶς προσκαλεῖ νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τό 56ο Παιδαγωγικό Συνέδριο μέ θέμα: Σύγχρονες αθεϊστικές προκλήσεις τό ὁποῖο θά πραγματοποιηθεῖ τή Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶνὁδός Βασ. Σοφίας καί Ριζάρη 2, Ἀθήνα.
Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Τομέως
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.15 Ἁγιασμός - Ἔναρξη – Προσφωνήσεις
Εἰσαγωγή: Tό φαινόμενο τοῦ ἀθεϊσμοῦ διαχρονικά, κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης, καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου
– ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ –
ΑΘΕΪΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.15 Πόσο χῶρο ἔχει ἀφήσει ἡ ἐπιστήμη στό Θεό; κ. Βασίλειος Πετρουλέας, τ. Διευθυντής Ἐρευνῶν Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
10.30 Διάλειμμα
11.00 Προκλήσεις ἀπό τίς ἐπιστῆμες τῆς Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας καί Γενετικῆς, κ. Ἐμμανουήλ Παναγόπουλος, ἄμ. ἐπίκ. καθηγητής Χειρουργικῆς
  Ἐξελίξεις στίς κοσμολογικές ἀντιλήψεις καί ὀρθόδοξη πίστη, κ. Γεώργιος Γούναρης, ὁμ. καθηγητής Θεωρητικῆς Φυσικῆς Α.Π.Θ.
12.00 Συζήτηση
12.30 Σύντομη ἐπικοινωνία μέ ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων.
– ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
17.30 Νομικές διαστάσεις τοῦ ἀθεϊστικοῦ κινήματος, κ. Ἰωάννης Εὐστρατιάδης, Νομικός - Θεολόγος
18.00 Διασφάλιση καί ἰσχυροποίηση τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας στόν κόσμο τῆς ἀθεΐας, κ. Κωνσταντῖνος Γεωργιάδης, Α΄ Λειτουργός Μ.Ε. Κύπρου
18.30 Διάλειμμα
19.00 Συζήτηση
19.30 Κλείσιμο τοῦ Συνεδρίου