ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Οι μεγάλες αιρέσεις των Χιλιαστών μέσα από τα κείμενά τους

 
 
 
1. Οι Χιλιαστές καταφρονούν την Αγία Τριάδα και την Ιερή Παράδοση! Χαρακτηρίζουν:  Σατανικό το δόγμα της Αγίας Τριάδος και την Α΄ Οικ. Σύνοδο (<Η μεταξύ Θεού και ανθρώπων καταλλαγή> σελ. 73 & <Απελευθέρωσις> σελ. 218 και εξής).
2. Οι Χιλιαστές δεν παραδέχονται την θεότητα του Χριστού μας: Δεν δέχονται ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός μας είναι ίσος με τον Θεό Πατέρα και ότι υπήρχε πάντοτε μαζί με τον Πατέρα («Τι διδάσκει πράγματι η Αγία Γραφή;» σελ. 41)
3. Οι Χιλιαστές δεν δέχονται την αλήθεια της Γραφής για την αθανασία των ψυχώνΓράφουν: «Η αθανασία της ψυχής είναι το πρώτον ψεύδος, το οποίον είπεν ο διάβολος. Ο άνθρωπος αποθνήσκει και η ψυχή αποθνήσκει» (<Καταλλαγή> , σελ. 109)
4. Οι Χιλιαστές έχουν διαψευσθεί για το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία Γράφουν: «Το έτος 1874 αποτελεί την χρονολογίαν της δευτέρας του Κυρίου παρουσίας…» [<Η κιθάρα του Θεού>, σελ. 266-267].
 
5. Οι Χιλιαστές χαίρονται για το Σιωνισμό . Γράφουν: «Πάντες οι λαοί του κόσμου θέλουσι γνωρίσει ότι ο Κύριος εξήρανε την χριστιανωσύνην και εζωοποίησεν τον Σιωνισμόν, τον Ιουδαϊσμόν» (<Γραφικαί Μελέται>, τόμος 7ος, σελ. 546)
6. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Γράφουν: «Το σώμα του Ιησού Χριστού κατηναλώθη επάνω στη γη και δεν ελήφθη στον ουρανό» (<Πράγματα εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευσθή ο Θεός> σελ.355).
7. Οι Χιλιαστές δεν σέβονται την Πατρίδα και τη Σημαία . Γράφουν: «Οι πολιτικές κυβερνήσεις, λένε, είναι του Σατανά» {<Πάντα δοκιμάζετε> σελ. 231}.  «Ο χαιρετισμός της Σημαίας αποτελεί σατανικήν λατρείαν. (<Εστω ο Θεός αληθής>, σελ. 135 & 234)
8. Οι Χιλιαστές ζητούν Παγκόσμια Κυβέρνηση. Γράφουν: «Πρέπει να υπάρξει μια παγκόσμια κυβέρνηση … Η ΚτΕ και ο ΟΗΕ, απέτυχαν εντελώς να λύσουν τα προβλήματα» [<Σκοπιά>, 15. 02.1983, σελ. 3-5 & 01.07.1978, σελ. 12, όπου τιτλοφορούν: Η Επικείμενη Παγκόσμια Κυβέρνησίς μας, Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ]
9. Οι Χιλιαστές  πιστεύουν ότι ο Παράδεισος θα είναι για πάντα στη γη και όχι στη Βασιλεία των Ουρανών («Τι διδάσκει πράγματι η Αγία Γραφή;» σελ. 60)
10. Οι Χιλιαστές δεν  εγκρίνουν τη μετάγγιση αίματος και δεν τιμούν την Θεοτόκο και τους αγίους μας, τις άγιες εικόνες, τον Τίμιο Σταυρό, τα τίμια λείψανα και συνολικά την Παράδοση της Εκκλησίας μας.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ
ΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!!
 

Προβολή άρθρου...