ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Μιὰ νέα Κατοχὴ

 
Δυστυχς, εδήσεις σν τν παρακάτω λο κα πληθαίνουν στ καθημεριν δελτία εδήσεων: «πτάχρονο γοράκι λιποθύμησε π τν πείνα μέσα στν τάξη. Τ περιστατικ συνέβη σ Δημοτικ Σχολεο το γρινίου κα φορ (...) μαθητ τς Β΄ τάξης». εδηση ναφέρει τι ν λόγ μαθητς τ μέρα κείνη, λλ κα τν προηγούμενη, εχε πάει στ σχολεο του χωρς ν φάει κα χωρς ο γονες του ν χουν τ δυνατότητα ν το δώσουν στω 50 λεπτ προκειμένου ν γοράσει να κουλούρι. Τ πόλοιπα παιδιά, μετ τν κατάρρευση το μικρο, βαλαν τς φωνς κα ο δάσκαλοι σπευσαν στ σημεο κενο. μέσως εδοποιήθηκε μητέρα το παιδιο, ποία πγε στ σχολεο κα μ δύνη ξιστόρησε στος δασκάλους τ δύσκολη κατάσταση στν ποία βρίσκεται οκογένεια, ζητών­τας στόσο γι λόγους ξιοπρέπειας ν μ βγε στ δημοσιότητα τ νομά τους. Σύμφωνα μ τ λόγια της πατέρας τς οκογενείας χασε πρ μηνν τ δουλειά του, μ ποτέλεσμα ν μν πάρχει πλέον δυνατότητα συντηρήσεώς της.
Τ σχετικ περιστατικ λοένα κα πληθαίνουν. Χιλιάδες λληνικς οκογένειες ντιμετωπίζουν πλέον πισιτιστικ πρόβλημα, ν τ καθημεριν συσσίτια τν κατ τόπους δήμων κα νοριν δέχονται συνεχς νέες ατήσεις. Μία νέα Κατοχ εναι δη ν ξελίξει, κα τ βάρος ατ καλούμαστε λοι μαζ ν τ σηκώσουμε. χουμε εθύνη νώπιον το Θεο. Κα να ερ ν μς περισσεύει, ς μν τ ξοδεύουμε διάφορα. ς τ δώσουμε στν νορία μας, πουδήποτε γνωρίζουμε τι θ «πιάσει τόπο», προκειμένου συμπολίτες μας ν βρον να πιάτο φαγητ σήμερα κα αριο. ς περιορίσουμε τ καθημερινά μας ξοδα, γι ν μπορομε ν βοηθομε ναγκεμένους συνανθρώπους μας. Χριστς πειν! Μν Τν προσπεράσουμε διάφορα.