ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Κατεβλήθη!

ταν πόδουλοι, λλ δν ταν δολοι. ταν σκλαβωμένοι, μ δν γιναν σκλάβοι ποτέ. ταν τα­πεινο κα καταφρονεμένοι, εχαν ­μως πέροχο κα ψηλ φρόνημα κα ρχον­τικ καρδιά. ταν φτωχοί, μ πλούτιζαν τν κόσμο.
Δν εχαν πτυχία, διδακτορικς διατριβές, τίτλους καθηγεσίας· εχαν μως τν ληθιν θεολογία. ταν ζυμωμένοι μ τν Παράδοση. ταν φορες τς λή­θειας τν Πατέρων, τν ποστόλων, το Εαγγελίου.
ταν ληθινοί.
Ο Πατριάρχες κα ο πίσκοποι τς περιόδου τς Τουρκοκρατίας. Τς σκοτεινς περιόδου τς δουλείας.
Κι ταν δέχθηκαν τ μεγάλη πρόκληση, δν δίστασαν!
Ο μικροί, ο φτωχοί, ο δύναμοι, ο διωγμένοι κα περιφρονούμενοι κα καταπιεζόμενοι επαν τ μεγάλο ΟΧΙ!
ΟΧΙ στν παποκράτορα, τν δίκερο γίγαντα τς Ρώμης, πως τν ποκαλε γιος Νικόδημος γιορείτης. Δίκερο, διότι διεκδικε διπλ ξουσία: πολιτικ κα κκλησιαστική. λλ δίκερο κα διότι νσαρκώνει τ δίκερο θηρίο τς «ποκαλύψεως», πο μφανίζεται μ προσωπεο ρνιο, λλ εναι δράκων, κα τ ποο πείθει τος λαος ν προσκυνήσουν τν ντίχριστο ς Χριστό (­ποκ. ιγ΄ [13] 11-18).
Σ᾿ ατ τν πανίσχυρο, πίδοξο θρη­σκευτικ πλανητάρχη επαν τ ΟΧΙ: στν πάπα Πίο τν Θ΄, ποος τ τος 1848 ξέδωσε τν γκύκλιο «In Sup­re­ma Petri Apostoli Sede» (ν τ ­περ­τάτ δρ το ποστόλου Πέτρου), μι ψευδοαγαπητικ πιστολή, μ τν ­ποία τος καλοσε – καλοσε λους τος Χριστιανούς – ν ποταγον στν ξουσία του. Εδικ στος ρθοδόξους πρό­τεινε ς τρόπο νώσεως ατν τν προ­­βατόσχημων λύκων τς Ονίας: Ν κρατήσουν λη τν παράδοσή τους, ρ­κε ν ναγνωρίσουν τν ξουσία του.
ΟΧΙ! το πάντησαν.
Κα δν το επαν μόνο ΟΧΙ!
Ατο ο δύναμοι στν πανίσχυρο ε­παν: Τέλειωσες! Εσαι νεκρός! Τ σύστημά σου, ψευδοεκκλησία σου ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ! Συντρίφθηκε, διαλύθηκε, ξαφανίσθηκε. Το μίλησαν σ προφητικ όριστο, τν σχυρότερο λων τν χρόνων. χι σ Μέλλοντα: Θ καταβληθε! Οτε κν σ Τετελεσμένο Μέλλοντα: Θ χει καταβληθε! λλ σ όριστο: ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ!
Δν γνώριζαν διπλωματικ γλώσσα ο μακάριοι. Ναί, μακάριοι. Ο ρθόδοξοι Πατριάρχες τς νατολς στν κατ τ τος 1848 πάντησή τους. Δν γνώριζαν π ψευδοαγαπολογία. Δν τος θάμ­πωναν δέες σν ατς πο κυκλοφορον σήμερα περ «δελφν κκλησι­ν», περ «δύο πνευμόνων», περ «βαπτισματικς θεολογίας».
Ο μικρο ατο κατ κόσμον – μεγάλοι κατ Θεόν – μι λήθεια γνώριζαν, τν πλ λήθεια τι ρθοδοξία εναι μόνη λήθεια! Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία. Κα ατ τν λήθεια κατέθεσαν στν πάντησή τους πρς τν αθάδη πάπα Πίο τν Θ΄.
Συμπύκνωσαν στς πιγραμματικές τους φράσεις τ θεολογία 19 αώνων, τ διαχρονικ μαρτυρία το Πνεύματος. Κα ν θέλαμε, το επαν, δν μπορομε. Γιατί; Διότι τν πίστη τ δική μας τ διαφεντεύει λαός:
«πειτα παρ᾿ μν οτε Πατριάρχαι οτε Σύνοδοι δυνήθησάν ποτε εσαγαγεν νέα, διότι περασπιστς τς θρησκείας στν ατ τ σμα τς κκλησίας, τοι ατς λαός, στις θέλει τ θρήσκευμα ατο αωνίως μετάβλητον κα μοειδς τ τν Πατέρων ατο».
Κα κατέληξαν, σφαλίζοντας τ ποίμνιό τους, τ παιδιά τους:
«ν ποτε ρειανισμός, στι δ τν σήμερον κα Παπισμός· λλ κα οτος (σπερ κκενος δη παντάπασιν κλελοιπώς), καίτοι κμαος τό γε νν, οκ σχύσει ες τέλος, λλ διελεύσεται κα καταβληθήσεται κα οράνιος μεγάλη φων χήσει "ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ" (­ποκ. ιβ΄ [12] 10)».
Μ φοβάστε, παιδιά μας! Τ παπικ κακόηθες μόρφωμα εναι δη νεκρό. «ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ»! πως διαλύθηκε τότε ρειανισμός, τσι θ φανισθε κα Παπισμός. Κα τ τέλος του θ τ ναγγείλει οράνια φωνή: «ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ»!
Σήμερα γέτης το Παπισμο φαίνεται ν κυριαρχε στν θρησκευτικ χ­ρο. Θρησκευτικς πλανητάρχης. Κάθε κίνησή του καταγράφεται γι ν προβλη­θε. Κάθε λόγος του σχολιάζεται. Μοιάζει ν εναι πρτος κα μόνος. ς πρόσωπο κα ς θεσμς διαχρονικός.
Μοιάζει, λλ δν εναι.
Διότι δη χάθηκε, «ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ»!
ρθοδοξία, μόνη λήθεια, μένει.
πως τ δήλωσε σ λο τν κόσμο στς 14 ουλίου το 2000 κορυφαος Βυζαντινολόγος – Προτεστάντης ατός – σρ Στβεν Ράνσιμαν: «Χαίρομαι μ τ σκέψη τι στ πόμενα 100 χρόνια ρθοδοξία θ εναι μόνη στορικ κκλησία πο θ φίσταται»!
ρθοδοξία θ μένει κατάβλητη γι πάντα!