ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Μη περιεργάζεσαι τις αμαρτίες του άλλου

  
Μεγάλου Βασιλείου Migne P.G.31,209
Νά πάψεις νά περιεργάζεσαι τίς ἁμαρτίες τοῦ ἄλλου· μή δίνεις τήν εὐκαιρία στούς λογισμούς σου νά διερευνοῦν τή ξένη ἀρρώστια· ἀλλά πρόσεχε στόν ἑαυτό σου· δηλαδή νά στρέφεις τό μάτι τῆς ψυχῆς σου στή δική σου ἔρευνα. Διότι πολλοί, ὅπως λέγει ὁ Κύριος, τό μέν σαριδάκι, πού εἶναι στό μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου, τό βλέπουν, βλέπουν δηλαδή τό μικρό σφάλμα του, ὅμως τό δοκάρι, πού εἶναι στό δικό τους μάτι, δέν τό παρατηροῦν, μένουν δηλ. ἀναίσθητοι μπροστά στό βαρύτατο δικό τους ἐλάττωμα.